Akasya Koleji
Akasya Koleji

Akasya Koleji’nde Yabancı Dil

GERİ DÖN

Akasya Koleji’nde Yabancı Dil

Yerküre dönmeye devam ettikçe, dünya üzerindeki sınırlar teker teker kalkmaya başladıkça, farklı ülkelerde yaşayan, farklı dilleri konuşan insanların iletişim kurabilmelerinde dil bilmek, artık bir tercih olmaktan çıkmış, bir zorunluluk haline gelmiştir.

Akasya Eğitim Kurumlarında Yabancı dil eğitimi, öğrenimde ortak bir standart, ortak ölçütler amacıyla oluşturulan Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı’na  ( The Common European Framework of  Preference for Languages) dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.

Akasya Eğitim Kurumları, çağdaş eğitim kriterlerini dikkate alarak, yabancı dili etkin kullanabilen yeni nesiller yetiştirmeyi hedefler. İngilizcenin bir yabancı dil değil de, bir dünya dili olduğu bilincini benimsetmeyi ve dili not kaygısı olmaksızın, gerçek hayatta kullanabilme becerisini öğrencilerine kazandırmayı amaç edinir 

Okulumuzda 5. (haftada 16 der saati) Ve Lise Hazırlık (20 ders saati )sınıflarımızda İngilizce ağırlıklı ders programı uygulanmaktadır.  İkinci yabancı dil dersimiz Almancadır.

 

HEDEFLER

Yıl boyunca yapılan sınıf içi ve sınıf dışı aktiviteler, dil eğitiminin temelini oluşturan okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini hedeflenen seviyelere çıkartılmasında, dilin kullanımında ve öğrencilerin kendilerine olan güvenlerinin arttırılmasında önemli rol oynar. Dil eğitimi yabancı ve Türk öğretmenlerin ortaklaşa çalışmalarıyla, teknolojik donanımlı sınıflarda, özenle seçilmiş materyaller  ve digital kaynaklar yardımıyla sürdürülür.

Öğrencilerimizin;

# Okuma derslerinde;  okudukları metni anlama, analiz etme, eleştirel biçimde değerlendirme ve fikir üretebilme,

# Yazma derslerinde;  cümle, paragraf, kompozisyon, makale düzeyinde yazılı olarak ifade edebilme,

# Konuşma derslerinde;  olay anlatma, soru sorma ve cevaplama, resim betimleyebilme, fikir savunma ve görüş belirtme, sunum yapabilme,

# Dinleme derslerinde;  dinlediklerini anlama ve yorum yapabilme,becerilerini geliştirmek hedeflenir.

 

İlköğretim sınıflarımızın tamamında, dersler teknolojik gelişmelere uygun, interaktif olarak işlenir. Dersler yabancı ve Türk öğretmenlerin işbirliği ile gerçekleştirilir.

# Dil öğretiminde farklı ve çeşitli metotların kullanımının, öğrencilerin dil öğreniminde ki  başarılarının anahtarı olduğuna inanılır.

#  Anasınıfından itibaren yoğun bir dil öğretimi uygulanır.

# 4. Sınıftan itibaren ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitimi verilir.

# Drama, tiyatro, scrabble, tabu, bireysel sunumlar, performans görevleri ve projelerle, bilgi ve beceri yarışmalarının yanı sıra gerçekleştirilen çeşitli gezi ve aktiviteler yabancı dil öğretimini kalıcı hale getirir.

# İngilizce, yaratıcı drama dersleri yoluyla, öğrencilerin kendilerini hedef dilde, korkmadan ifade edebilmelerine imkan verilir.

# Öğrencilerimizin çevre bilincini geliştirmek ve yaşadıkları dünyaya saygı duymalarını sağlamak amacıyla ‘’ Think Green  Be Green’’ felsefesinden yola çıkarak çevre dostu insanlar olmaları adına her yıl ‘’ Earth Day’’ kutlamaları büyük bir coşkuyla yapılır.

# Cambridge Üniversiteleri sınavlarına ( Starters, Movers, Flyer, KET, PET, FCE ) hazırlanılır.

# Öğrencilerimizin, soysal beceri ve güven kazanabilmeleri adına, hazırladıkları etkinlikleri ailelerine sunmalarına fırsat verilir.

Akasya İlkokulu/Ortaokulu

İlköğretim sınıflarımızın tamamında, dersler teknolojik gelişmelere uygun, interaktif olarak işlenir. Dersler yabancı ve Türk öğretmenlerin işbirliği ile gerçekleştirilir.

# Dil öğretiminde farklı ve çeşitli metotların kullanımının, öğrencilerin dil öğreniminde ki başarılarının anahtarı olduğuna inanılır.
# Anasınıfından itibaren yoğun bir dil öğretimi uygulanır.
# 4. Sınıftan itibaren ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitimi verilir.
# İtalyanca dersi kulüp çalışması çerçevesinde verilir.
# Drama, tiyatro, scrabble, tabu, bireysel sunumlar, performans görevleri ve projelerle, bilgi ve beceri yarışmalarının yanı sıra gerçekleştirilen çeşitli gezi ve aktiviteler yabancı dil öğretimini kalıcı hale getirir.
# İngilizce, yaratıcı drama dersleri yoluyla, öğrencilerin kendilerini hedef dilde, korkmadan ifade edebilmelerine imkan verilir.
# Öğrencilerimizin çevre bilincini geliştirmek ve yaşadıkları dünyaya saygı duymalarını sağlamak amacıyla ‘’ Think Green Be Green’’ felsefesinden yola çıkarak çevre dostu insanlar olmaları adına her yıl ‘’ Earth Day’’ kutlamaları büyük bir coşkuyla yapılır.
# Cambridge Üniversiteleri sınavlarına ( Starters, Movers, Flyer, KET, PET, FCE ) hazırlanılır.
# Öğrencilerimizin, soysal beceri ve güven kazanabilmeleri adına, hazırladıkları etkinlikleri ailelerine sunmalarına fırsat verilir.


LİSE GİRİŞ SINAVLARINA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Okulumuzda lise giriş sınavlarına hazırlık çalışmaları büyük bir titizlikle yürütülmektedir. 7 ve 8. Sınıflarımızda sınav hazırlıkları ayrı bir ders olarak farklı bir İngilizce öğretmeni eşliğinde yürütülür. Seçilen materyaller, test kitapları ve yaprak testler, tamamıyla Milli Eğitim Müfredatı ile birebir uyumludur. Düzenli aralıklarla yapılan denemelerle öğrencilerimiz  sınavlara eksiksiz bir şekilde hazırlanır. Akasya Koleji öğrencilerinin tamamı, tüm liselere giriş sınavlarında büyük başarılar göstermişlerdir.

Akasya Lisesi

# Öğrenci merkezli, iletişimsel metotlar kullanılarak yabancı dil eğitimi verilir.
# Teknolojik gelişmelere uygun, donanımlı sınıflarda interaktif eğitim verilir.
# Öğrenimlerini yurt dışında sürdürmek isteyen öğrencilerin TOEFL, IELTS, SAT sınavlarına hazırlanmaları sağlanır, rehberlik edilir.
# Öğrenimlerini yabancı dil alanında sürdürmek isteyen öğrencilerimiz, 10. Sınıftan itibaren seçmeli dil dersleriyle, deneyimli öğretmen kadrosuyla, yoğun bir İngilizce programı çerçevesinde çalışmalarına devam eder. Öğrencilerimiz göstermiş oldukları başarılarla, ülke içinde ve dışında, seçkin üniversite ve bölümlere yerleşme imkanı bulurlar.
# Farklılaştırılmış öğretimin esaslarını benimseyen Akasya Koleji’nde sınıf içi ve sınıf dışı aktivitelerle, bilgi-beceri yarışmalarıyla, proje hazırlıkları, drama gösterileri ve bireysel sunumlarla dil öğrenimi kalıcı ve zevkli bir hale getirilir.
# Yabancı ve Türk öğretmenler eşliğinde kaliteli ve sağlam bir yabancı dil eğitimi verilir.


# İkinci yabancı dil Almanca’nın yanı sıra kulüp çalışması çerçevesinde, üçüncü yabancı dil olarak İspanyolca öğrenme imkanı bulurlar.
# Öğrencilerimize, yabancı dili gerçek ortamında rahatça kullanabilme, pratik yapabilme, yabancı ülke ve insanı hakkında fikir sahibi olabilme, sosyal ve kültürel anlamda kendilerini daha da geliştirebilmeleri amacıyla, her yıl yurt dışı yaz okulu programı imkanı sunar.
# Öğrencilerimizin çevre bilincini geliştirmek ve yaşadıkları dünyaya saygı duymalarını sağlamak amacıyla ‘’ Think Green Be Green’’ felsefesinden yola çıkarak çevre dostu insanlar olmaları adına her yıl ‘’ Earth Day’’ kutlamaları büyük bir coşkuyla yapılır
# Uluslar arası projelere dahil olarak öğrencilere kültürler arası farklılıklara saygı duymalarına ve birbirlerini anlamalarına olanak verilir.